18 март, 2016. године

Православни манастир Доњи Брчели налази се у истоименом црмничком селу. Оснивање се везује за почетак 15. Вијека, и Јелену Балшић, која је подигла првобитну манастирску цркву „просте израде“, на чијим темељима је подигнута нова црква, већих димензија. Испод пода нове цркве изграђена је засведена просторија која је за вријеме Шћепана Малог служила као тамница. Шћепан ?????? ????…

. године

Православни манастир Доњи Брчели налази се у истоименом црмничком селу. Оснивање се везује за почетак 15. Вијека, и Јелену Балшић, која је подигла првобитну манастирску цркву „просте израде“, на чијим темељима је подигнута нова црква, већих димензија. Испод пода нове цркве изграђена је засведена просторија која је за вријеме Шћепана Малог служила као тамница. Шћепан ?????? ????…